0

Model odniesienia ISO/OSI

model iso/osi

Model ISO/OSI to model odniesienia zdefiniowany przez międzynarodową organizację standaryzacyjną ISO. Potrzeba jego stworzenia narodziła się, aby istniała możliwość współpracy sprzętu sieciowego różnych producentów. Model ten nie narzuca żadnych odgórnych zasad, mówi jedynie co należy zrobić, aby komunikacja została zapewniona.… Continue Reading