0

Model odniesienia ISO/OSI

Model ISO/OSI to model odniesienia zdefiniowany przez międzynarodową organizację standaryzacyjną ISO. Potrzeba jego stworzenia narodziła się, aby istniała możliwość współpracy sprzętu sieciowego różnych producentów. Model ten nie narzuca żadnych odgórnych zasad, mówi jedynie co należy zrobić, aby komunikacja została zapewniona. Nie mówi natomiast w jaki sposób należy to zrealizować. Proces przesyłania danych został podzielony na siedem warstw, zalety z takiego zastosowania są następujące. Po pierwsze poszczególne technologie związane z konkretną warstwą mogą rozwijać się niezależnie od innej technologii. Podział ułatwia także naukę i zrozumienie procesów zachodzących w sieci. Dzięki temu mówiąc o jakimś protokole możemy łatwo odnieść go do modelu i łatwiej zrozumieć jego działanie.

model osi

Powyżej przedstawiłem model OSI dla dwóch komputerów, hosta źródłowego i docelowego. Każda warstwa zapewnia usługi warstwie, która znajduje się bezpośrednio nad nią. Teraz objaśnię co oznaczają poszczególne oznaczenia.

Enkapsulacja i dekapsulacja danych

Enkapsulacja danych to proces przechodzenia utworzonej w warstwie aplikacji wiadomości przez poszczególne warstwy w dół stosu aż do warstwy fizycznej. Podczas tej drogi, każda z warstw dołącza dane wspomagające (nagłówek). Po przekazaniu wiadomości do warstwy transportowej dołącza ona do niej nagłówek transportowy. Następnie dane przekazane zostają do warstwy niżej, która również dołącza do tych danych swój nagłówek i przekazuje dane dalej. Dane osiągając warstwę fizyczną są kodowane i wprowadzane do nośnika. Wędrując przez sieć są dostarczane do urządzenia docelowego. Dekapsulacja jest to więc proces odwrotny do enkapsulacji, który zachodzi u hosta otrzymującego wiadomość. Warstwa fizyczna dekoduje dane z nośnika i przekazuje je w górę stosu. Każda warstwa zdejmuje dodany nagłówek i przekazuje dane do warstwy wyższej. Finalnie dane docierają do właściwej aplikacji, dla której dane były przeznaczone.

Jednostka PDU

Jednostka PDU – Protocol Data Unit, jest formą nazewnictwa danych w poszczególnych warstwach. Terminem „Dane” lub „Wiadomość” mówi się na jednostkę PDU warstwy aplikacji (+sesji i prezentacji). Na poziomie warstwy transportowej dane wraz z nagłówkiem tej warstwy to segment. Pakiet jest to jednostka PDU warstwy sieci, a ramka warstwy łącza-danych. Dla warstwy fizycznej jednostka PDU to bit. Dlatego też jeśli ktoś przykładowo mówi o ramce to ma na myśli warstwę łącza-danych. Szczególnie ważna jest także znajomość numeracji warstw. Osobiście słyszę i sam także odnoszę się do nich w sposób numeryczny. Także warstwa fizyczna jest najniższa i posiada numer 1, a warstwa aplikacji to warstwa numer 7.

Porównanie – model OSI vs model TCP/IP

Różnice pomiędzy modelem TCP/IP, a OSI/ISO to głównie ilość warstw. W modelu OSI mamy 7 warstw, a w TCP/IP tylko 5. Model TCP głównie skupia się na warstwach w, których uwarunkowane jest działanie sieci (czyli warstwach niższych). Dlatego też funkcje warstwy aplikacji, prezentacji oraz sesji w modelu TCP/IP stanowią jedną warstwę aplikacji. Pozostawiono warstwę transportu i sieci, jednak warstwa łącza-danych i fizyczna zostały scalone w warstwę dostępu do sieci. Na rysunku poniżej zestawiłem obydwa modele celem naocznego porównania.

różnice model osi tcp

NetFreak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *