0

Rodzaje transmisji: unicast, broadcast, multicast i anycast

Urządzenia w sieci mogą się komunikować wzajemnie w różny sposób. Wyróżnia się głównie cztery typy transmisji, są to:

  • unicast, czyli transmisja jednostkowa – pakiet wysyłany jest do pojedynczego odbiorcy
  • broadcast, czyli transmisja rozgłoszeniowa – pakiet wysyłany jest do wszystkich urządzeń w sieci
  • multicast, czyli transmisja grupowa – pakiet wysyłany jest do hostów należących do pewnej grupy
  • anycast, czyli transmisja do „najlepszego” węzła – pakiet wysyłany jest do najbliższego odbiorcy

Transmisja jednostkowa unicast

Transmisja jednostkowa unicast jest transmisją w, której host wysyła wiadomość do jednego, konkretnego urządzenia docelowego. W przypadku adresowania IPv4 adresy hosta źródłowego i docelowego będą umieszczone w nagłówku pakietu. Przykład takiej transmisji przedstawiony został na rysunku poniżej. Komputer PC1 wysyła wiadomość ping na adres IPv4 hosta PC4. Zakładając że przełącznik zna odpowiedni port, wyśle bezpośrednio wiadomość do PC4, który ją przetworzy. W przeciwnym przypadku nawet jeśli kopia wiadomości dotrze do pozostałych hostów połączonych z przełącznikiem zostanie przez nie odrzucona. Tego typu transmisja jest często nazywana transmisją 1:1 (jeden do jednego).

rodzaje transmisji

Transmisja rozgłoszeniowa broadcast

Transmisja rozgłoszeniowa broadcast jest transmisją w, której pojedynczy host wysyła wiadomość do wszystkich hostów znajdujących się w sieci. W przypadku adresowania IPv4 w nagłówku pakietu adres źródłowy będzie to adres urządzenia wysyłającego pakiet. Natomiast adres hosta docelowego będzie to adres rozgłoszeniowy 255.255.255.255. Dzięki zastosowaniu adresu rozgłoszeniowego hosty, które otrzymają pakiet przetworzą go. Przykład takiej transmisji został przedstawiony na rysunku poniżej. Dodatkowo przy transmisji rozgłoszeniowej wyróżniamy jej dwie odmiany. Transmisja ograniczona, która została opisana powyżej oraz transmisja ukierunkowana. Transmisja ukierunkowana jest to transmisja w, której jako adres docelowy używany jest adres rozgłoszeniowy konkretnej sieci, np. 10.1.1.255.

broadcast

Transmisja multicast

Transmisja grupowa multicast jest transmisją w, której pojedynczy host wysyła wiadomość do hostów którzy są zapisani do pewnej grupy. W przypadku adresowania IPv4 adresy grupowe posiadają zakres od 224.0.0.0 do 239.255.255.255. Dlatego też jako adres docelowy zostanie użyty, adres z tego przedziału. Adresy grupowe są powszechnie wykorzystywane przez protokoły routingu. Routery wysyłają aktualizacje właśnie na konkretny adres grupy. Dzięki temu ograniczane jest zalewanie sieci. Host chcąc wysłać wiadomość do 10 innych wysyła tylko jedną na adres multicast, zamiast 10 unicastowych. Poniżej przedstawiony jest przykład jak przebiega komunikacja multicast. Komputer PC1 wysłał wiadomość na pewny adres grupowy, a jako że PC2 oraz PC4 były zapisane do grupy multicastowej to ją odebrały i przetworzyły.

multicast

Transmisja międzysieciowa anycast

Transmisja międzysieciowa anycast jest transmisją w, której pakiet wysłany pod adres anycast zostaje dostarczony do najbliższego hosta posiadającego ten adres. Wiele hostów może posiadać ten sam adres anycast. Transmisja anycast nie jest używana w protokole IPv4, ale w protokole IPv6 tak. Taka transmisja jest powszechnie używana przez routery. Przy czym „najbliższy host” jest determinowany przez różne parametry. Może to być liczba skoków, szerokość pasma, opóźnienie itd. Przykład zaprezentowany został poniżej. Na czerwono oznaczono hosty posiadające adres docelowy anycast.

anycast

NetFreak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *